Články

Rekonstrukce 2021

Činnost železnobrodských kanoistů nebyla přerušena ani v covidové době v posledních 2 letech. 

Covidová opatření nebo omezení nám neumožnila již 2 roky uspořádat pravidelné kanoistické závody na naší slalomové trati „Paraplíčko“ na Jizeře Pod Spálovem, ale jakmile došlo k uvolnění, zaměřili jsme se na úpravy a vylepšení slalomové trati, tak i přilehlému Sportovně turistickému areálu, který spravujeme tak, aby umožňoval využití nejenom pro sportovce provozující vodní sporty, ale i možnost využití široké veřejnosti a zejména občanů Železného Brodu a okolí pro oddych a relaxaci.

Sportovně turistický areál 

Zde zajišťujeme stálé činnosti, kterými jsou údržba areálu, sekání trávy, drobné opravy, udržování pořádku a čistoty – likvidace odpadů, udržování sociálních zařízení. V roce 2021 jsme se zaměřili na zkvalitnění příjezdové cesty a odstavné plochy pro parkování vozidel, nákup vybavení – stoly a lavice. Areál jsme rozdělili do sektorů, částečně na základě covidových opatření i z důvodu zkvalitnění služeb při objednávkách k zajištění prostoru pro pobyt. Tyto činnosti se nám podařilo zajistit s podporou Města Železný Brod z dotačního titulu podpory sportu v Železném Brodě.

Slalomová trať

Při provozu na slalomové trati nás velice ovlivňovaly stavy vody, zejména v letních měsících, kdy bylo vody málo, tak se trénovat nedalo. Postupnými úpravami lze dnes tuto trať využívat prakticky celoročně pro všechny druhy vodních sportů. V roce 2021 jsme se zaměřili na další vylepšení úpravy jedné třetiny trati instalací sloupů pro kotvení slalomových branek, které umožní ještě větší variabilitu umístění branek a využití trati. K těmto úpravám přistupujeme i z důvodu ochrany životního prostředí, neboť v minulosti byly slalomové branky kotveny na stromy u řeky. Toto se podařilo z dotačního příspěvku Nadace ČEZ. V těchto úpravách chceme pokračovat i nadále.Na lepší časy se snad blýská i v rámci naší závodní činnosti nárůstem členské základny, a to zejména mladých členů, kteří mají zájem o vodní sporty – kanoistika na divoké vodě a paddleboarding.

Share This